Yeshua: Inner Self

yeshua eraoflightdotcom newI am Christ and my desire is that people on earth, all of mankind, should experience their inner self, the only self that is truly created forever and ever. People flee from their true self in lack of knowledge and guidance. They are stuck in the ego’s claws and do not understand the difference between the true self and the ego. In the world of egoism, it contradicts with contradictions, in the world of true self there is only one truth. The truth is wise, enduring and eternal. You cannot get lost in your inner true world, it follows a holy inner voice, which undoubtedly shows you the way to the sacred room you carry within you and whose gifts you have longed for.

Can you leave the gifts of the world here to receive these sacred gifts? You have then entered a kingdom of love and light, a ray of light so strong that nothing can make you turn from this kingdom. A new chapter in your life has started, and the joy and harmony that surrounds you fills you with an intense happiness and you feel that you have now returned home. The time that has been disappearing slowly in the distance, and the only thing that exists is now that is around you. From having been busy with time, you now live in a timeless existence, essence from the one you just left. This can take a while to understand, invasive patterns can be difficult to break and a fear of the unknown can make itself felt. Even so, you go against the light, dear children, and it is the light that you deeply long for.

You are finished with the dark era. and now wants to return to the light again. I can see that many people catch light rays in their hands. I can see their smiles. They know that a new era of light has begun on Earth, and they want to help bear the light of the new era so that it can get a firm hold on Earth. Many have come to Earth today. to wear this light and anchor it in the hearts of people.

En ny himmel reser sig långsamt över era huvuden, och den för med sig ett nytt ljus och en ny medvetenhet till Jorden. En medvetenhet som påskyndar Jordens utveckling, så att allt liv ska komma i balans med varandra. Det är när vågen väger jämnt som det kan bli en bestående fred på Jorden. Det är då kärleken och freden breder ut sig och omfamnar allt i sin väg.

Hur ska mänskligheten uppnå detta? Jo, genom att finna balansen inom sig själva. När allt står i jämvikt, så slutar motsatserna att dra dig åt ena eller andra hållet. Din feminina och din maskulina sida är inte längre i konkurrens med varandra. De är båda lika mycket värda och har ett kärleksfullt och fridfullt förhållande till varandra. Den fullkomliga människan har nu tagit sina första steg på sin redan fullkomliga Jord. Det är nu ni har nått ert innersta Högre Hjärtas mål. Det görs kanske inte på en dag, men ni har redan startat processen och en del av er har kommit en bra bit på väg.

Vi går jämte er och manar på er, så att ni ska kunna gå den väg, som fortast bär er mot målet. Det är därför önskvärt att ni djupdyker i er själva lite då och då. Egot tappar då fotfästet och har inte möjlighet att vilseleda era tankar. Ni kan vid de tillfällena få en förnimmelse av den vackra sanning och den kärlek som bor inom er. Ert eviga själv som skapades i ljus och kärlek av den ende vars namn vi alltid lovsjunger.

Hör sången och känn glädjen inom er. Låt den bli mer framträdande i ert liv, så att ert liv öppnas upp för mer ljus, kärlek och frihet. Ni är då inte längre begränsade till världens ordning utan en ny gudomlig ordning kan ta boning inom er.

Stor kärlek

Er evige broder Jesus Kristus.

 

» Source » Channel: Ann Dahlberg

 

Comment